STAND nr.: weldra beschikbaar

GAIA vzw
Ravensteingalerij 27 
1000 Brussel
België

T. +32 2 245.29.50.
E. joris.boone@gaia.be
W. www.gaia.be/nl

Diensten:
campagne voeren tegen georganiseerd dierenleed

GAIA (Global Action in the Interest of Animals vzw) is de invloedrijkste en een van de meeste bekende dierenrechtenorganisaties in België. Wij vinden dat ook dieren respectvol moeten behandeld worden en recht hebben op een waardig bestaan. Wij pleiten voor een relatie tussen mens en dier die gekenmerkt wordt door menselijkheid en rechtvaardigheid.

GAIA zet zich in het bijzonder in voor dieren in de vee-industrie, voor pelsdieren, proefdieren, dieren in dierentuinen en gezelschapsdieren. Dankzij een duidelijke focus behalen we tastbare resultaten met onze geweldloze campagnes.

Op dit moment is het in heel België verplicht om uw kat te laten steriliseren. De bedoeling van de verplichte sterilisatie is een einde te maken aan de overpopulatie van katten.

Ook al is sterilisatie verplicht en hebben we eveneens de strijd gewonnen voor een btw-verlaging (van 21% naar 6%) is het verhaal van Oscar, onze katmobiel, nog niet afgelopen. Het blijft belangrijk om mensen te informeren en te sensibiliseren omtrent de verplichte kattensterilisatie. Daarom is Joris Boone, onze nieuwe Project Assistant en Catman, samen met Oscar aanwezig op verschillende evenementen doorheen heel het land en dus ook op Catopia op 29 september!